Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | May 29, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN

Với chủ đề “Năng lượng và biến đổi khí hậu”, Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN (AMEM 28) do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ diễn ra từ 19 – 23/7 tại Đà Lạt, Lâm Đồng.

Tại hội nghị này, các bộ trưởng, quan chức cao cấp sẽ bàn một số chuyên đề về hợp tác năng lượng ASEAN giai đoạn 2010 – 2015. trong đó, những nội dung chính được bàn thảo trong các chương trình nghị sự AMEM 28 gồm: Lưới điện ASEAN; đường ống gas xuyên ASEAN; than và công nghệ sạch; bảo tồn và hiệu quả năng lượng; năng lượng tái tạo; chính sách và kế hoạch năng lượng khu vực; năng lượng hạt nhân dân sự. Đây cũng là những vấn đề đã có sự hợp tác chiến lược giữa các nước ASEAN từ trước đến nay, mặc dù mức độ kết quả thực hiện khác nhau. 

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...