Khai mạc Phiên họp thứ 14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

* tiếp tục nghiên cứu cải tiến cách thức tổ chức, tiến hành kỳ họp quốc hội

sáng 21/11, phiên họp thứ 14 của uỷ ban thường vụ quốc hội đã khai mạc tại hà nội.

phát biểu khai mạc, chủ tịch quốc hội nguyễn phú trọng cho biết: phiên họp thứ 14 của uỷ ban thường vụ quốc hội sẽ tập trung vào 3 nhóm vấn đề: đánh giá kết quả kỳ họp thứ tư và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ năm, quốc hội khoá xii; xem xét thông qua pháp lệnh công an xã và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung điều 6 pháp lệnh thuế tài nguyên; xem xét thông qua nghị quyết về điều chỉnh tên toà án quân sự quân khu thủ đô hà nội, toà án quân sự khu vực quân khu thủ đô hà nội; nghị quyết về việc điều chỉnh tên viện kiểm sát quân sự quân khu thủ đô hà nội và viện kiểm sát quân sự khu vực quân khu thủ đô hà nội; nghị quyết sửa đổi, bổ sung biểu khung thuế xuất khẩu.

trong phiên họp sáng 21/11, uỷ ban thường vụ quốc hội đã đánh giá kết quả kỳ họp thứ tư và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ năm, quốc hội khoá xii.

báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ tư, quốc hội khoá xii nhận xét sau gần 26 ngày làm việc, quốc hội đã hoàn thành tốt đẹp chương trình nghị sự, đáp ứng mục đích yêu cầu đã đề ra. chương trình kỳ họp được bố trí, sắp xếp phù hợp, thời gian hợp lý, đảm bảo chất lượng các nội dung được xem xét, quyết định. công tác tổ chức và tiến hành kỳ họp đã có một số cải tiến hiệu quả. việc trình bày báo cáo, tờ trình được cải tiến theo hướng giảm đọc tài liệu, tăng cường việc tự nghiên cứu đã phần nào giảm bớt sự căng thẳng cho đại biểu. phiên họp trù bị và khai mạc tiến hành cùng một ngày là khoa học, tiết kiệm thời gian, vật chất. chất lượng thảo luận ở hội trường, ở tổ được nâng lên, không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ và trí tuệ. việc tăng thời gian thảo luận tổ cùng với tăng số lượng đại biểu trong mỗi tổ làm phong phú và nâng cao chất lượng thảo luận tổ. việc rút ngắn thời gian phát biểu tại hội trường là phù hợp với tiến trình phát triển chung của quốc hội…

để nâng cao hơn nữa chất lượng của các kỳ họp quốc hội, uỷ ban thường vụ quốc hội sẽ nghiên cứu rút kinh nghiệm để có cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cơ quan hữu quan trong công tác chuẩn bị các nội dung, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ; cần xác định rõ trách nhiệm của cơ quan liên quan khi không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thảo luận, cho ý kiến lần đầu đối với các dự án luật. đồng thời, uỷ ban thường vụ quốc hội chỉ đạo sát sao các cơ quan hữu quan để đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ chuẩn bị các dự án; chủ động chuẩn bị sớm, chu đáo hơn để thực hiện hiệu quả nội dung chất vấn và trả lời chất vấn theo từng nhóm vấn đề, tạo cơ sở thông tin đầy đủ cho việc ban hành nghị quyết của quốc hội về chất vấn một cách thiết thực. uỷ ban thường vụ quốc hội tiếp tục nghiên cứu cải tiến quy trình chuẩn bị, xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước để giảm dần tính hình thức, thực sự phát huy vai trò, trách nhiệm của quốc hội; cách thức tổ chức, tiến hành kỳ họp, trong đó thảo luận tại hội trường cần phải chú trọng tranh luận, phản biện, tập trung vào những vấn đề mục tiêu, quan điểm, chính sách lớn, còn có ý kiến khác nhau; đồng thời xác định rõ mục đích và giá trị sử dụng kết quả thảo luận tổ để có cách làm phù hợp…

ý kiến của các thành viên uỷ ban thường vụ quốc hội đều thống nhất với những đánh giá được nêu trong báo cáo. qua tiếp xúc cử tri, nhiều đại biểu cho biết cử tri cả nước đánh giá tốt về kỳ họp thứ tư. đại biểu trần thế vượng, trưởng ban dân nguyện nhận xét: việc báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri được cải tiến trình bày ngay tại phiên họp khai mạc được cử tri hoan nghênh; nội dung thảo luận tại hội trường được chuẩn bị tốt, có chất lượng. tuy nhiên, đại biểu trần thế vượng, ksor phước (chủ tịch hội đồng dân tộc) đề nghị thời gian dành cho thảo luận các dự án luật không nên “cào bằng”. theo các đại biểu, những dự án luật quan trọng, ( ví dụ như dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự) cần có thời gian trao đổi, thảo luận nhiều hơn. đại biểu phùng quốc hiển, chủ nhiệm uỷ ban tài chính- ngân sách đề nghị việc gửi tài liệu cho đại biểu quốc hội cần được cải tiến để nhanh hơn nữa…

tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ năm, quốc hội khoá xii để các đại biểu thảo luận, góp ý kiến cho biết kỳ thứ năm này sẽ trình quốc hội thông qua 13 dự án luật và nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010; trình quốc hội cho ý kiến 9 dự án luật; xem xét báo cáo bổ sung của chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2009; các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật; xem xét quyết định phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007; xem xét các báo cáo công tác của chánh án toà án nhân dân tối cao; viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao; xem xét một số báo cáo chuyên đề. quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm; một số báo cáo kết quả giám sát của uỷ ban thường vụ quốc hội, hội đồng dân tộc, các uỷ ban của quốc hội; các báo cáo công tác của uỷ ban thường vụ quốc hội, hội đồng dân tộc, các uỷ ban của quốc hội; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri cả nước kiến nghị với quốc hội, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội. dự kiến quốc hội làm việc 29 ngày chưa kể ngày nghỉ và bắt đầu vào ngày 5/5/2009; kết thúc khoảng 9/6/2009.

đa số ý kiến phát biểu cơ bản nhất trí với tờ trình và đề nghị nên ấn định một ngày khai mạc quốc hội. theo tờ trình, dự kiến ngày 5/5/2009 sẽ khai mạc quốc hội kỳ thứ năm. đại biểu phùng quốc hiển đề nghị lui xuống khoảng trước hay sau ngày 19/5 để có thời gian chuẩn bị cho kỳ họp tốt hơn.

đại biểu trần thế vượng đề nghị hai dự án luật lý lịch tư pháp và luật bồi thường nhà nước vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, đề nghị ban soạn thảo xem xét, chuẩn bị tốt trước khi trình ra quốc hội./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *