Khánh Hòa: Nhiều khu vực bờ biển cần xây dựng tuyến đê, kè bảo vệ

theo ubnd tỉnh khánh hòa, qua khảo sát và kiểm chứng thực tế, đến thời điểm này, có ít nhất 8 địa điểm bờ biển thuộc các địa phương trong tỉnh cần đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của thiên tai, bảo vệ các khu dân cư và khu vực sản xuất nông nghiệp tại chỗ.

các địa điểm này sẽ phải xây dựng tối thiểu trên 25 km đê, kè; với tổng kinh phí đầu tư ước tính khoảng 196 tỷ đồng. trong đó, hai công trình quan trọng nhất gồm: kè biển tại xã đại lãnh (huyện vạn ninh) có chiều dài 2 km, với kinh phí ước tính khoảng 40 tỷ đồng, nhằm bảo vệ cho hàng trăm hộ dân thuộc hai thôn ở khu vực này; kè bờ tả hạ lưu sông quán trường, đoạn từ cầu bình tân ra đến biển (thành phố nha trang) dài 3 km với kinh phí ước tính 60 tỷ đồng, cũng với mục tiêu bảo vệ các khu dân cư. tuy nhiên, do nhu cầu kinh phí khá lớn, khả năng tài chính của địa phương có hạn, nên ubnd tỉnh khánh hòa đã đề nghị bộ kế hoạch và đầu tư hỗ trợ cho tỉnh để đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các hệ thống đê, kè nói trên, bằng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu hoặc từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *