Lào Cai: Đưa vào sử dụng 600 công trình thuộc Dự án giảm nghèo

ngày 25/11, ubnd tỉnh lào cai đã tổng kết dự án giảm nghèo giai đoạn 2002- 2007 nằm trong “dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc” được đầu tư bằng nguồn vốn chính phủ, vay ân hạn 40 năm của ngân hàng thế giới (wb), vốn đồng tài trợ không hoàn lại của bộ phát triển quốc tế vương quốc anh (dfid) và vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước.

sau hơn 6 năm thực hiện dự án giảm nghèo (2002- 2008), tỉnh lào cai đã hoàn thành gần 600 danh mục công trình, đạt 99,8% tổng khối lượng đầu tư. đến thời điểm 30/4/2008, giá trị giải ngân vốn vay wb bằng đồng việt nam đạt 97,7%, giá trị đồng usd đạt 97,9%. dự án thực hiện theo đúng quy định về trình tự thủ tục xây dựng cơ bản, công tác đấu thầu, hợp đồng, thanh toán giải ngân, được cơ quan kiểm toán độc lập và wb kiểm tra hoàn toàn chấp thuận. dự án giảm nghèo tỉnh lào cai là dự án nhóm a duy nhất trong 6 dự án thành phần của dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc, được chính phủ ủy quyền cho chủ tịch ubnd tỉnh lào cai phê duyệt dự án khả thi sau khi xem xét thoả thuận của các bộ, ngành trung ương có liên quan. mục tiêu của dự án là giúp người dân nghèo được sử dụng các loại cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã hội cơ bản đã được nâng cấp; tăng cường năng lực thể chế cho các huyện, xã vùng dự án nhằm xóa đói, giảm nghèo và rút ngắn khoảng cách các vùng trong và ngoài tỉnh.

dự án giảm nghèo cũng đã được lồng ghép với các chương trình mục tiêu khác như chương trình 135, chương trình giao thông nông thôn, chương trình kiên cố hoá trường- lớp học, khuyến nông, khuyến lâm… với gần 600 công trình (đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, trạm y tế, công trình trường học); mô hình nông nghiệp và các lớp đào tạo cho đội ngũ cán bộ cấp xã, cán bộ y tế… làm cho bộ mặt nông thôn lào cai ngày thêm khởi sắc, thêm nhiều hộ giảm nghèo, cơ cấu kinh tế nông nghiệp- nông thôn thay đổi theo chiều hướng phát triển toàn diện./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *