Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | August 4, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

Ngày 3/11: Khai mạc Đại hội X Công đoàn Việt Nam

theo ông hoàng ngọc thanh, phó chủ tịch tổng liên đoàn lđvn, đại hội x cđvn sẽ diễn ra từ ngày 2-5/10/2008 (chính thức khai mạc ngày 3-11)  tại cung văn hoá hữu nghị việt xô, hà nội. tham dự sẽ có 989 đại biểu chính thức, tổ chức thành 83 đoàn, trong đó có 290 đại biểu nữ, 45 đại biểu là dân tộc ít người; 81 đại biểu ngoài đảng; 48 đại biểu là công nhân trực tiếp sản xuất… và 15 đoàn khách quốc tế tham dự.

đại hội lần này sẽ tập trung thảo luận báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo của ban chấp hành, đoàn chủ tịch tổng liên đoàn khóa ix, báo cáo hoạt động của uỷ ban kiểm tra tổng liên đoàn nhiệm kỳ 2003-2008; báo cáo ban chấp hành tổng liên đoàn khoá ix tại đại hội x cđvn; thảo luận báo cáo sửa đổi điều lệ cđvn và điều lệ cđvn sửa đổi, gồm 8 chương, 44 điều… điều lệ bổ sung những quy định quyền của đoàn viên ưu tú được công đoàn giới thiệu để đảng xem xét kết nạp, giới thiệu để bầu vào cơ quan lãnh đạo của đảng (nếu là đảng viên), của nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội …

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...