Ngày Kiến ​​trúc Thế giới 2022: Thiết kế vì sức khỏe và quảng bá không gian cho mọi người

Thứ Hai đầu tiên của tháng 10 hàng năm đánh dấu Ngày Kiến ​​trúc Thế giới và Ngày Môi trường sống Thế giới . Được tôn vinh đồng thời, cả hai đều tìm cách làm sáng tỏ, thúc đẩy các cuộc tranh luận về tính bền vững của đô thị.

Ngày Kiến trúc Thế giới

Năm nay, thông qua Ngày Kiến ​​trúc Thế giới, UIA đang tập trung vào “Kiến trúc cho hạnh phúc”, phù hợp với việc chỉ định năm 2022 là Năm Thiết kế Y tế của UIA cho các tòa nhà và thành phố. Song song đó, Ngày Môi trường sống Thế giới của Liên hợp quốc, được tập trung vào “Mind the Gap. Để lại không ai và nơi ở phía sau ”, xem xét vấn đề bất bình đẳng và thách thức ngày càng tăng ở các thành phố và các khu định cư của con người, do ba cuộc khủng hoảng ‘C’ – COVID-19 , khí hậu và xung đột.

Ngày Kiến trúc Thế giới
Ngày Kiến ​​trúc Thế giới

Ngày Kiến trúc Thế giới và Ngày Môi trường Thế giới thúc đẩy các cuộc tranh luận về tính bền vững của đô thị.

Ngày Kiến trúc Thế giới

Năm 2022 là một năm hỗn loạn, với những xung đột mới xuất hiện và hậu quả của đại dịch ngày càng trở nên rõ ràng, đảo ngược những năm tiến bộ đạt được trong cuộc chiến chống lại nhiều thách thức như đói nghèo, khủng hoảng khí hậu và bất bình đẳng. Bắt đầu với các thành phố, nơi sinh sống của phần lớn dân số, các chủ đề này ở mức độ ưu tiên, nhằm xây dựng “xã hội bền vững, bền vững và lành mạnh hơn” có thể chống lại các mối đe dọa hiện tại và tương lai.

Cam kết hơn với các Mục tiêu Phát triển Bền vững và Chương trình Nghị sự 2030, các Kiến trúc sư trên toàn thế giới đang tìm cách cải thiện chất lượng của các không gian mà chúng ta sống và làm việc, như đã giải thích trong Tuyên bố UIA , tạo ra một thiết kế tốt “làm cho cộng đồng của chúng ta mạnh mẽ hơn, an toàn hơn và khỏe mạnh hơn ”.