Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) đến các cán bộ, đảng viên

sáng nay 31/10, đảng ủy cơ quan bộ xây dựng đã tổ chức lớp học nghiên cứu, quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương 7 (khóa x) tới toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ cơ quan bộ (các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ quan bộ, đảng bộ văn phòng, đảng bộ thanh tra).

quán triệt nghị quyết hội nghị trung ương 7 (khóa x) đến các cán bộ, đảng viên
ts.nguyễn xuân thông – vụ trưởng vụ thông tin tư liệu,
tạp chí cộng sản truyền đạt các nghị quyết tại lớp học.
ảnh: huyền thanh

các cán bộ, đảng viên đã được ts.nguyễn xuân thông – vụ trưởng vụ thông tin tư liệu, tạp chí cộng sản – truyền đạt những nội dung cơ bản và sâu sắc nhất của 3 nghị quyết quan trọng mà ban chấp hành trung ương 7 (khóa x) đã ban hành: nghị quyết số 25-nq/tw “về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”; nghị quyết số 26 – nq/t.ư “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; nghị quyết số 27 – nq/t.ư “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

được biết, các nội dung này cũng được đảng bộ các tcty triển khai học tập, quán triệt ngay tại cơ sở./

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *