Quy chế đánh giá và công nhận công trình sản phẩm xây dựng

quy chế đánh giá và công nhận công trình sản phẩm xây dựng trong kế hoạch 5 năm 2006 – 2010 (ban hành kèm theo quyết định số: 1547/qđ-bcđ ngày 13 tháng 11 năm 2006)

download toàn văn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *