Quy hoạch đô thị phải có sự tham vấn của cộng đồng

quốc hội nghe tờ trình dự án luật quy hoạch đô thị: 

sáng nay, 22-10, quốc hội đã nghe tờ trình của chính phủ và báo cáo thẩm tra của ủy ban kinh tế qh về dự án luật quy hoạch đô thị. theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của qh, sau khi được qh góp ý kiến tại kỳ họp này, dự án luật quy hoạch đô thị (qhđt) sẽ được chỉnh sửa, bổ sung, trình qh thông qua tại kỳ họp sau (tháng 5 năm 2009).

dự án luật khuyến khích các nhà đầu tư tham gia lập quy hoạch đối với các khu vực phát triển đô thị. qhđt phải có sự tham vấn của cộng đồng. một điểm mới  trong dự luật là việc xác lập hội đồng kiến trúc qhđt tại các tỉnh, thành phố (tp) trực thuộc trung ương và kiến trúc sư trưởng tại những tp trực thuộc trung ương và các tp có ý nghĩa quốc gia về văn hóa, lịch sử cần bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị.

cả nước hiện có trên 740 đô thị các loại, từ đô thị loại v đến đô thị loại đặc biệt. tỷ lệ đô thị hóa đạt gần 30%.

ngoài ra, cả nước hiện có trên 160 khu công nghiệp tập trung, 10 đô thị mới, 28 khu kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế đặc thù, góp phần mở rộng mạng lưới đô thị quốc gia.

báo cáo thẩm tra của ủy ban kinh tế về dự án luật này tán thành quy định về kiến trúc sư trưởng vì đây là mô hình khá phổ biến ở nhiều nước trong giai đoạn phát triển tương tự như điều kiện hiện nay của việt nam, song đề nghị ban soạn thảo làm rõ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chức danh này.

một hướng được gợi ý là coi kiến trúc sư trưởng là người thực hiện nhiệm vụ giám sát việc thực hiện quy hoạch đô thị đã được phê duyệt tại các thành phố trực thuộc trung ương.

đối với hội đồng kiến trúc quy hoạch, ủy ban kinh tế cũng tán thành quy định về nhiệm vụ của hội đồng này là phản biện về quy hoạch đô thị để tham mưu cho chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp về các vấn đề liên quan đến kiến trúc, quy hoạch đô thị, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị…

ủy ban kinh tế đề nghị, thời hạn quy hoạch chung đô thị phải có tầm nhìn dài hạn theo định hướng chiến lược về phát triển kinh tế – xã hội; quy hoạch phân khu (là quy hoạch theo chiến lược phát triển kinh tế – xã hội được đại hội đảng và quốc hội thông qua, có thời hạn đến 20 năm); quy hoạch chi tiết có thời hạn từ 5 đến 10 năm cho phù hợp với kế hoạch của một giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội.

cũng trong buổi sáng, qh còn nghe các báo cáo về dự án luật quản lý nợ công; chương trình xây dựng pháp luật năm 2009 và dự kiến chương trình hoạt động giám sát của qh năm 2009.

ba chuyên đề giám sát được dự kiến trong năm 2009 là về chương trình giáo dục phổ thông và việc biên soạn, xuất bản sách giáo khoa; việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;. qh sẽ cho ý kiến, lựa chọn 2 trong 3 chuyên đề trên để thực hiện.

theo anh phương – sài gòn giải phóng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.