Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | October 31, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

Rà soát tiếp 398 đồ án, dự án trên địa bàn

Rà soát tiếp 398 đồ án, dự án trên địa bàn

trong số 202 đồ án, dự án, có 176 đồ án, dự án (tổng diện tích 21.060ha) phù hợp định hướng quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

26 đồ án, dự án còn lại mặc dù chưa phù hợp, nhưng đáp ứng được những tiêu chí đặc thù, gồm 9 dự án đang sản xuất, kinh doanh (tổng diện tích 121ha), 12 dự án đang thực hiện đầu tư hoặc đã san lấp mặt bằng (diện tích 242ha) và 5 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề (diện tích 32ha).

Có 192 dự án, đồ án quy hoạch, UBND Tp Hà Nội đề nghị để lại, xem xét đề xuất sau do chưa phù hợp định hướng quy hoạch hoặc tiêu chí đặc thù. Ngoài ra, Hà Nội cũng đề nghị Bộ Xây dựng sớm đưa ra nguyên tắc, định hướng tiêu chí cho từng khu vực để điều chỉnh, khớp nối và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, lập quy hoạch phân khu.

trước đó, trong 244 đồ án, dự án đợt 1, Hà Nội đề xuất triển khai 153 đồ án, dự án; điều chỉnh quy hoạch 75 đồ án, dự án và tạm dừng chờ quy hoạch phân khu 16 đồ án, dự án.

(Theo HNM)

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...