Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | September 23, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

Sẽ bổ sung giá đất của 28 đường phố mới

Theo dự thảo giá đất 2010, giá các loại đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất ở tại các huyện ngoại thành cơ bản vẫn giữ nguyên như năm 2009. Riêng đất ở tại các quận nội thành sẽ bổ sung giá đất của 28 đường phố mới, còn đất ở tại quận Hà Đông sẽ tiến hành điều chỉnh theo tương quan mặt bằng giá của vùng giáp ranh với địa bàn quận Thanh Xuân.

Qua đánh giá của các sở, ngành, việc quy định giá đất hiện nay của Thành phố tại một số địa điểm còn chưa phù hợp với mức giá chuyển nhượng thực tế trong điều kiện bình thường, nhất là tại các quận trung tâm, các huyện có tốc độ đô thị hóa cao hay những khu đô thị mới, phố mới, đường mới… Chính vì vậy việc quy định giá đất năm 2010 nhằm tạo sự thống nhất, hài hòa giữa các khu vực, vùng miền trong quản lý đất đai của Thành phố.

Dự thảo Nghị quyết về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn Hà Nội năm 2010 sẽ được trình HĐND Tp xem xét tại kỳ họp thứ XIII, về cơ bản giá các loại đất vẫn giữ nguyên như năm 2009, chỉ điều chỉnh cục bộ tại một số địa điểm cho sát hơn với giá thị trường.

(Theo KTĐT)

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...