Sẽ không điều chỉnh toàn bộ quy hoạch nếu điều chỉnh cục bộ cho hiệu quả cao

đó là một trong những ý kiến của bộ xây dựng đối với công tác quy hoạch. theo bộ xây dựng, trong khi lập quy hoạch chi tiết xây dựng (qhctxd) tỷ lệ 1/500 mà chủ đầu tư có những đề xuất khác với qhct tỷ lệ 1/2000 nhưng đạt hiệu quả kinh tế, xã hội cao hơn thì có thể cho phép điều chỉnh cục bộ nội dung quy hoạch này mà không phải làm thủ tục điều chỉnh toàn bộ quy hoạch trước đó. nội dung này cũng được bộ xây dựng đề xuất đưa vào dự thảo nghị quyết của chính phủ.

để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong công tác quy hoạch, thời gian qua bộ xây dựng đã đề xuất một số giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. theo đó, một khu vực hoặc một dự án độc lập có quy mô diện tích dưới 50 ha (<200 ha đối với dự án khu công nghiệp) nếu chưa có qhctxd tỷ lệ 1/2000 thì tùy theo tính chất các công trình hạ tầng kỹ thuật, chính quyền địa phương có thể quyết định cho phép nhà đầu tư chỉ lập qhctxd tỷ lệ 1/500. cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch có trách nhiệm cung cấp nhiệm vụ, các nội dung, chỉ tiêu kiến trúc – quy hoạch cho nhà đầu tư để làm cơ sở cho việc lập quy hoạch cũng như thẩm định, phê duyệt quy hoạch. đối với dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 ha (nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) thì có thể lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập qhctxd tỷ lệ 1/500.

tại những khu vực đã có qhctxd 1/2000 thì khi lập qhctxd tỷ lệ 1/500, bộ xây dựng kiến nghị không phải lập và trình duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 mà thay bằng văn bản chấp thuận. nội dung văn bản không chỉ chấp thuận về phạm vi lập quy hoạch mà còn phải nêu rõ các yêu cầu về nội dung, chỉ tiêu kiến trúc – quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật – xã hội để làm cơ sở lập đồ án qhctxd tỷ lệ 1/500. vì vậy, trong thời gian tới, bộ xây dựng sẽ kiến nghị điều chỉnh nghị định số 08/2005/nđ-cp theo hướng này./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *