Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất 2 phương án cải tạo nhà B6 Giảng Võ

sở xây dựng hà nội vừa có văn bản đề xuất với ubnd tp 2 phương án thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư nguy hiểm b6 giảng võ (ba đình). theo đó, phương án 1 là giao công ty tnhh nhà nước một thành viên đầu tư xây dựng và thương mại 36 (công ty 36) phối hợp với ubnd quận ba đình, phường giảng võ tổ chức điều tra, lập và thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ, di dời, tạm cư, tái định cư của các hộ dân nhà b6 giảng võ; hoàn thiện phương án phá dỡ trình sở xd thẩm định. ubnd quận ba đình có trách nhiệm phê duyệt, tổ chức giám sát thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ, di dời, tạm cư theo thẩm quyền. sở cũng đề nghị sau khi thực hiện xong việc di dời, tạm cư, phá dỡ nhà b6, thành phố cho phép liên ngành thẩm định năng lực, hồ sơ dự án đầu tư để lựa chọn doanh nghiệp này thực hiện dự án và khẳng định năng lực của công ty 36

 phương án 2, sở đề nghị thành phố cho di dời các hộ gia đình đang ở trong nhà chung cư nguy hiểm b6 đến quỹ tạm cư tại khu đô thị mới đại kim – định công. giao ubnd quận ba đình tổ chức lập và thực hiện phương án bồi thường hỗ trợ, di dời, tạm cư các hộ dân nhà b6 theo quy định của luật nhà ở; chỉ định đơn vị đủ năng lực thực hiện dự án phá dỡ nhà b6. sau đó tổ chức đấu thầu chủ đầu tư dự án xây dựng lại nhà b6 theo quy định của pháp luật.

sở dĩ  đưa ra 2 phương án đó là do sau khi xem xét hồ sơ dự án và nghe cty 36 giải trình về phương án xây dựng lại, sở xây dựng nhận thấy không phù hợp nếu tp không chấp thuận điều chỉnh quy hoạch. ngoài ra cty 36 cũng chưa đưa ra được phương án để bảo lãnh thực hiện dự án trong điều kiện lạm phát, giá vlxd tăng, cũng như các biện pháp chế tài cụ thể với tp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *