Thẩm định Đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 15/7/2015, tại cơ quan Bộ Xây dựng, Hội nghị thẩm định Đồ án Quy hoạch chung (QHC) đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh, đại diện tư vấn cùng thành viên Hội đồng thẩm định đến từ các Bộ ngành TW; các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ Xây dựng; các hội và hiệp hội chuyên môn.

kientrucvn-tham-dinh-quy-hoach-do-thi-bac-ninh
Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn chủ trì Hội nghị thẩm định

Nêu rõ sự cần thiết và tóm tắt nội dung Đồ án, đại diện tư vấn cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành lập Đồ án Quy hoạch Xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050, đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu “xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành vùng đô thị lớn, trong đó đô thị trung tâm Bắc Ninh được hình thành trên cơ sở thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và ba xã Chi Lăng, Hán Quảng, Yên Giả (huyện Quế Võ), giữ vai trò là đầu tàu và hạt nhân thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đạt tiêu chuẩn đô thị loại I, làm tiền đề để xây dựng tỉnh Bắc Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Việc lập đồ án QHC đô thị Bắc Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 là hoàn toàn cần thiết nhằm khắc phục tình trạng bó hẹp, hạn chế phát triển của đô thị trong phạm vi địa giới hành chính của thành phố Bắc Ninh hiện hữu, chủ động đón trước thời cơ do sự kết nối tất yếu về mặt không gian giữa thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và huyện Tiên Du theo quy luật đô thị hóa hiện nay, tạo ra một thành phố mới hiện đại có quy mô dân số, kinh tế và hạ tầng đủ lớn, với đầy đủ năng lực hỗ trợ hiệu quả cho Thủ đô Hà Nội trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Vùng Thủ đô Hà Nội. Đồ án QHC cũng là bước hiện thực hóa Nhiệm vụ Quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các đặc điểm điều kiện tự nhiên, hiện trạng phát triển kinh tế, tư vấn đã đưa ra 05 chiến lược cho khung quy hoạch. Đó là xây dựng Bắc Ninh thành một đô thị lớn phát triển bền vững, định hướng trở thành thành phố trực thuộc TW có sức cạnh tranh cao.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cũng lưu ý UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo tư vấn khẩn trương rà soát chỉnh sửa lại Đồ án theo các ý kiến đóng góp của các ban ngành, chú trọng các sơ đồ, bản vẽ. Phần thuyết minh cần làm rõ thêm động lực phát triển, mở rộng phạm vi nghiên cứu cho phù hợp với tính chất của đô thị Bắc Ninh – một đô thị rất phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ thương mại, đồng thời là nơi hội tụ nhiều nét tinh hoa bản sắc văn hóa của miền Bắc Việt Nam.

Theo Cổng thông tin điện tử BXD

, , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *