Chính phủ ban hành Nghị định về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định về việc xây dựng cải tạo lại nhà chung cư cũ. Trong đó có các quy định về chủ đầu tư, cơ chế, chính sách thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Chung_cu_cu-1

Cụ thể, Nghị định này quy định chi tiết về hoạt động cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư bị hư hỏng nặng, có nguy cơ đổ sụp, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng theo quy định trong Điều 110 của Luật Nhà ở và vấn đề bố trí nhà ở cho người được tái định cư; quy định một số chính sách, cơ chế về quy hoạch, tài chính, tín dụng, đất đai, công nghệ xây dựng để tiến hành đầu tư cải tạo, xây dựng lại các tòa nhà chung cư.

Vấn đề cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải được triển khai xây dựng theo dự án, không tiến hành đơn lẻ từng nhà (trừ trường hợp nhà chung cư độc lập), đảm bảo phù hợp với yêu cầu tại Khoản 3, Điều 112 của Luật Nhà ở.

Trong mỗi khu vực có nhà chung cư cần cải tạo, xây dựng lại có thể thực hiện một hoặc nhiều dự án phù hợp với quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đã được ban hành.

Đối với trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư có nhu cầu tái định cư tại chỗ mà trong một căn hộ chung cư cũ có từ 2 hộ khẩu trở lên, ngoài phần diện tích nhà ở mới được bố trí theo đúng quy định, chủ sở hữu sẽ được ưu tiên mua thêm căn hộ ở cùng địa điểm theo giá kinh doanh do chủ sở hữu nhà chung cư và chủ đầu tư dự án thỏa thuận.

Các cá nhân, tổ chức tham gia triển khai dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và những chủ sở hữu nhà chung cư nằm trong diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư quy định trong Điều 110 của Luật Nhà ở được hưởng các chính sách, cơ chế theo quy định.

Những chủ sở hữu của nhà chung cư nằm trong diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định trong Điều 110 của Luật Nhà ở lựa chọn hợp tác xã, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật tham gia góp vốn và đầu tư vốn triển khai việc phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại tòa nhà chung cư đó.

Nhà nước tiến hành đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ đối với hai trường hợp:

Thứ nhất, nhà chung cư nằm trong diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhưng hết thời hạn quy định mà các chủ sở hữu không lựa chọn được doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để tiến hành phá dỡ, xây dựng lại. Trong trường hợp này, Nhà nước triển khai việc cưỡng chế phá dỡ để trực tiếp đầu tư cải tạo, xây dựng lại tòa nhà chung cư đó bằng nguồn vốn quy định ở Khoản 3, Điều 36 của Luật Nhà ở.

Thứ hai, Nhà nước phối hợp với nhà đầu tư thực hiện hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT). Theo đó, nhà đầu tư đảm nhận việc xây dựng lại nhà chung cư cũ tại vị trí khác hoặc trên diện tích đất cũ để phục vụ nhu cầu tái định cư cho những chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để thực hiện cải tạo, xây dựng lại.  

Việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) tiến hành theo quy định của pháp luật về nhà ở và các quy đinh của pháp luật có liên quan.

, , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *