Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | July 16, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

Công đoàn Xây dựng Bình Thuận: Chú trọng phát triển đoàn viên

Theo bà Nguyễn Thị Huệ – phó giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng, qúy I vừa qua một số hoạt động của công đoàn Ngành đã hoàn thành như công tác tuyên truyền giáo dục, các hoạt động phong trào, công tác tham gia quản lý nhà nước, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ, tổ chức huấn luyện và vận động tham gia xây dựng Đảng và đã giới thiệu cho Đảng 25 đoàn viên ưu tú, trong đó 15 đoàn viên đã được kết nạp vào Đảng.

Công đoàn Ngành cũng đã phát động phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, “xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” trong các đơn vị kinh doanh… Ngoài ra, việc phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh cũng được chú trọng, trong quý I đã phát triển được 150 đoàn viên công đoàn và thành lập 2 công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh.

Tuy nhiên, theo bà Huệ, Công đoàn Ngành vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như chưa có biện pháp để duy trì phong trào, cán bộ tham mưu chưa tích cực thực hiện nhiệm vụ… Khó khăn cơ bản hiện nay là trụ sở làm việc chưa đáp ứng được hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như các hoạt động phong trào của công đoàn… Để khắc phục những khó khăn này, công đoàn cơ sở cần phải tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng và chính quyền cùng cấp…

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...