Định mức chi phí thiết kế phòng cháy chữa cháy 2024

Trong bối cảnh gia tăng yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với các dự án xây dựng và phương tiện giao thông cơ giới, việc hiểu rõ và áp dụng đúng định mức chi phí thiết kế PCCC là vô cùng cần thiết.

Định mức chi phí thiết kế phòng cháy chữa cháy mới nhất

Theo khoản 14 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, mức phí thẩm duyệt thiết kế về PCCC được xác định trong tổng mức đầu tư của dự án, công trình và phương tiện giao thông cơ giới. Cụ thể, định mức chi phí thiết kế PCCC được quy định chi tiết tại Thông tư 258/2016/TT-BTC, phân chia theo các loại dự án, công trình và phương tiện giao thông với các tỷ lệ tính phí tương ứng như sau:

* Đối với dự án, công trình

STTTổng mức đầu tư
(tỷ đồng)
Tỷ lệ tính phí (%)
Đến 1510050010005000Từ 10000 trở lên
1Dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình giao thông0.006710.003630.002020.001350.000750.00050
2Dự án, công trình dầu khí, năng lượng, hóa chất0.013280.007180.003990.002660.001480.00099
3Dự án, công trình dân dụng, công nghiệp khác0.009670.005230.002910.001940.001080.00072
4Dự án, công trình khác0.008880.004800.002670.001780.000990.00066
định mức chi phí thiết kế phòng cháy chữa cháy
Định mức chi phí thiết kế phòng cháy chữa cháy được quy định chi tiết tại Thông tư 258/2016/TT-BTC

* Đối với phương tiện giao thông cơ giới

STTTổng mức đầu tư(tỷ đồng)Tỷ lệ tính phí (%)Đến 0550100500Từ 1000 trở lên
1Tàu hỏa0.012140.006390.004260.002370.00158
 2Tàu thủy0.024300.012790.008530.004740.00316

Ghi chú: Danh mục dự án, công trình thuộc các mục 1, 2, 3 trong biểu mức tỷ lệ tính phí này được xác định theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP. Trường hợp dự án, công trình không thuộc danh mục quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP nêu trên thì được xác định theo mục 4 biểu mức này.

* Đối với phương tiện giao thông cơ giới

STTTổng mức đầu tư(tỷ đồng)Tỷ lệ tính phí (%)Đến 0550100500Từ 1000 trở lên
1Tàu hỏa0.012140.006390.004260.002370.00158
 2Tàu thủy0.024300.012790.008530.004740.00316

Đề xuất giảm 50% của 02 khoản phí PCCC từ ngày 01/7/2024

Nhằm tăng cường an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, từ ngày 01/07/2024, Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% hai khoản phí quan trọng liên quan đến công tác PCCC. Đây là một phần trong nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn PCCC một cách bền vững. Hai khoản phí dự kiến giảm bao gồm: phí kiểm định phương tiện PCCC và phí thẩm định phê duyệt thiết kế PCCC.

định mức chi phí thiết kế phòng cháy chữa cháy
Nhằm tăng cường an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, từ ngày 01/07/2024, Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% hai khoản phí trong định mức chi phí thiết kế phòng cháy chữa cháy

Giảm chi phí kiểm định phương tiện PCCC

Theo Thông tư 02/2021/TT-BTC, phí kiểm định phương tiện PCCC được quy định chi tiết tại Biểu phí kiểm định phương tiện PCCC. Từ ngày 01/07/2024, mức thu phí này sẽ giảm 50%, cụ thể như sau:

1. Kiểm định phương tiện chữa cháy cơ giới:

 • Xe chữa cháy, tàu, xuồng ca nô chữa cháy, xe thang chữa cháy: 75.000 đồng
 • Máy bơm chữa cháy: 20.000 đồng

2. Kiểm định phương tiện chữa cháy thông dụng:

 • Vòi chữa cháy: 10.000 đồng
 • Lăng chữa cháy: 5.000 đồng
 • Đầu nối, trụ nước: 15.000 đồng
 • Bình chữa cháy: 22.500 đồng

3. Kiểm định các chất chữa cháy:

 • Chất tạo bọt chữa cháy: 15.000 đồng/kg

4. Kiểm định hệ thống báo cháy:

 • Tủ trung tâm báo cháy: 15.000 đồng/bộ
 • Đầu báo cháy, nút ấn báo cháy, chuông báo cháy, đèn báo cháy, đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố: 15.000 đồng/cái

5. Kiểm định hệ thống chữa cháy bằng nước, bọt:

 • Đầu phun Sprinkler/Drencher, van báo động, công tắc áp lực, công tắc dòng chảy: 20.000 đồng/cái
 • Tủ điều khiển hệ thống chữa cháy: 15.000 đồng/bộ

6. Kiểm định hệ thống chữa cháy bằng khí, bột:

 • Đầu phun khí, bột chữa cháy; van chọn vùng, công tắc áp lực; nút ấn, chuông, đèn báo xả khí, bột chữa cháy: 20.000 đồng/cái
 • Chai chứa khí: 20.000 đồng/bộ

Giảm chi phí thẩm định phê duyệt thiết kế PCCC

Phí thẩm định phê duyệt thiết kế PCCC hiện hành được quy định tại Điều 5 Thông tư 258/2016/TT-BTC. Từ ngày 01/07/2024, mức thu phí này cũng sẽ giảm 50%. Cụ thể, mức thu phí thẩm duyệt thiết kế PCCC sẽ tính theo công thức sau:

công thức
định mức chi phí thiết kế phòng cháy chữa cháy
Định mức chi phí thiết kế phòng cháy chữa cháy là khoản phí bắt buộc phải thanh toán

Trong đó:

 • Tổng mức đầu tư dự án: Xác định theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP, trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư và chi phí sử dụng đất.
 • Tỷ lệ tính phí: Quy định tại Biểu mức tỷ lệ tính phí 1, 2 kèm theo Thông tư 258/2016/TT-BTC.

Nếu tổng mức đầu tư dự án nằm giữa các khoảng giá trị, tỷ lệ tính phí được tính theo công thức:

công thức

Với:

 • Nit: Tỷ lệ tính phí của dự án thứ i
 • Git: Giá trị tổng mức đầu tư của dự án thứ i
 • GiaGib: Giá trị tổng mức đầu tư cận trên và cận dưới
 • NiaNib: Tỷ lệ tính phí tương ứng

Phí thẩm duyệt tối thiểu là 500.000 đồng/dự án và tối đa là 150.000.000 đồng/dự án.

Việc giảm 50% hai khoản phí PCCC từ ngày 01/07/2024 sẽ giúp giảm gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp, khuyến khích việc tuân thủ các quy định an toàn PCCC, đồng thời đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Đây là bước đi cần thiết để thúc đẩy sự phát triển bền vững và an toàn trong môi trường kinh doanh hiện nay.