Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | January 21, 2021

Scroll to top

Top

No Comments

Gần 400 quần chúng học lớp cảm tình Đảng


Từ 27 – 29/3, tại TP.HCM, Đảng uỷ khối Bộ Xây dựng đã mở lớp học cảm tình đảng cho gần 400 quần chúng ưu tú hiện đang công tác tại các đơn trực thuộc Bộ Xây dựng đóng trên địa bàn TP.HCM và Đồng Nai.Theo ông Trương Quý Kỳ – Trưởng CQĐD Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng uỷ khối Bộ Xây dựng, lớp học sẽ giúp những quần chúng ưu tú nắm rõ chặng đường cách mạng đầy gian khổ nhưng hết sức vẻ vang của Đảng trong gần 8 thập kỷ qua, hiểu rõ về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, nội dung, cương lĩnh, Điều lệ Đảng và nghiên cứu học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, từng quần chúng ưu tú sẽ xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn và đề ra kế hoạch phấn đấu, rèn luyện, tự giác đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt hoạch phấn đấu, rèn luyện, tự giác đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Đảng ngày một vững mạnh

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...