Hà Nội: Quy hoạch cụm, điểm công nghiệp làng nghề chỉ mang tính phong trào

theo sở công thương hà nội, với 49 cụm công nghiệp làng nghề (diện tích 2.616 ha) và 177 điểm công nghiệp làng nghề (diện tích 1.330 ha) nhưng công tác quy hoạch các cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn hà nội còn manh mún, có tính chất phong trào.

một số địa phương, do thiếu tiềm năng hoặc không phù hợp, cũng tăng cường phát triển cụm, điểm công nghiệp làng nghề như thành phố hà đông, huyện mỹ đức, ứng hòa, do vậy chất lượng quy hoạch các cụm, điểm này chưa cao. nhiều cụm, điểm công nghiệp có trong danh mục quy hoạch nhưng không triển khai được. trong khi đó nhiều cụm, điểm không trong quy hoạch ban đầu lại phải bổ sung vào danh mục như cụm nam tiến xuân, cụm đông phú yên, cụm phúc thọ, cụm rượu bia hà hồi, cụm cao viên, bình minh…

đến nay, trên địa bàn thành phố hà nội có 43/49 cụm công nghiệp đã triển khai xây dựng trong đó 19 cụm đã hoàn thành và 63/177 điểm công nghiệp đã xây dựng trong đó 22 điểm hoàn thành. mặc dù, thành phố đã có quy hoạch từ lâu nhưng còn 6 cụm và 114 điểm công nghiệp làng nghề chưa triển khai xây dựng. nhìn chung, tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm, điểm công nghiệp rất chậm; bình quân thời gian triển khai cụm công nghiệp từ 3 – 5 năm và điểm công nghiệp là 2 – 3 năm. đa phần, các cụm, điểm công nghiệp chưa hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo nội dung quy hoach chi tiết và dự án đầu tư phê duyệt. đặc biệt, một số chủ đầu tư có dấu hiệu chỉ làm thủ tục giao đất để giữ đất, đầu cơ dự án…./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *