Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | September 23, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

Kết luận thanh tra Công ty cổ phần Địa ốc Tân Bình

Ông Tài giao Thanh tra Tp lập thủ tục nộp ngân sách nhà nước hơn 6 tỉ đồng đã bị tạm giữ trong quá trình thanh tra vụ việc, giao các sở – ngành liên quan đề xuất xử lý đối với 17 căn hộ chung cư, một nhà liên kế đang được Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn tạm quản lý.

>>

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...