Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | August 4, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

Kết quả đấu thầu gói thầu 1b công trình cầu Rồng

Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng trần Văn Minh vừa ký Quyết định số 5343/QĐ- UBND về việc phê duyệt giá gói thầu và kết quả đấu thầu công trình cầu Rồng gói thầu số 1b, thượng bộ cầu chính.

 Theo quyết định này, gói thầu thượng bộ cầu chính bao gồm các hạng mục hệ trụ, vòm thép, hệ dầm hộp BTCT và dầm thép có tổng mức thầu hơn 832,679 tỷ đồng, do liên danh TCty Xây dựng Công trình giao thông 1 và TCty Xây dựng Công trình cầu đường Quảng Tây thi công trong thời gian 915 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...