Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | September 23, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

Thừa Thiên – Huế: 40 hồ chứa nước chưa đăng ký quản lý an toàn

tin từ văn phòng ubnd tỉnh tt- huế cho biết, ubnd tỉnh đang chỉ đạo sở nn&ptnt khẩn trương rà soát, đôn đốc các đơn vị quản lý thủy nông, ubnd các huyện hoàn thành đăng ký an toàn đập. đây là ưu tiên cao nhất trong xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ hồ chứa nước, bảo đảm vận hành an toàn, đặc biệt là trong những tình huống khẩn cấp mùa mưa bão. được biết, toàn tỉnh hiện có 10 hồ thủy lợi lớn (dung tích từ 3 triệu đến hơn 50 triệu m3 nước) và 30 hồ nhỏ (dung tích 20 – 300 nghìn m3) bắt buộc đăng ký quản lý an toàn đập theo quy định của chính phủ. hiện vẫn còn 30% hồ thủy lợi nhỏ do các huyện quản lý chưa đăng ký quản lý an toàn đập. đối với các hồ thủy điện, hiện chỉ có hồ bình điền (dung tích 423 triệu m3) đã tích nước nhưng chưa vận hành các tổ máy phát điện nên chưa thể đăng ký. tuy nhiên, ubnd tỉnh yêu cầu bql da thủy điện bình điền trước mắt phải có phương án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai gắn với hoạt động của hồ chứa và đập ngăn. chậm nhất trong năm 2009, hồ thủy điện bình điền bắt buộc phải hoàn tất đăng ký quản lý an toàn đập theo quy định.

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...