Tiếp tục giảm thuế xuất khẩu phôi thép

ngày 6-10, bộ tài chính đã quyết định giảm tiếp thuế xuất khẩu đối với mặt hàng phôi thép từ 10% xuống còn 5%.

theo quyết định số 84/2008/qð-btc về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng sắt thép không hợp kim của biểu thuế xuất khẩu, thuế suất thuế xuất khẩu phôi thép chỉ còn 5%, thay cho mức thuế suất cũ là 10%. mức thuế xuất khẩu mới này được áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan hải quan ngay từ ngày 07-10.

trước đó, ngày 22-9, bộ tài chính cũng đã quyết định giảm thuế suất thuế xuất khẩu phôi thép từ 205% xuống 10%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *