TP Cần Thơ chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung

theo sở tn-mt cần thơ, trong  một ngày đêm, thành phố cần thơ có hơn một trăm nghìn m3 nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp chưa qua xử lý được thải trực tiếp vào sông hậu và các tuyến kinh rạch trong thành phố.

trong đó, năm khu công nghiệp tập trung là: trà nóc 1, trà nóc 2, hưng phú 1, hưng phú 2, thốt nốt, đều chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, nước thải vì thế đều đổ trực tiếp vào môi trường sông, rạch chung quanh, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước mặt. nhiều con rạch trong nội ô thành phố đã có hiện tượng nước ngả mầu đen, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân trong khu vực. mặc dù, thành phố đang xúc tiến triển khai nhiều dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt. tuy nhiên, do có nhiều vướng mắc nên nhanh nhất cũng phải năm 2010, hệ thống xử lý nước thải này mới đi vào hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *