Ứng trước 135 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện các công trình đê, kè biển cấp bách

ngày 10/11, tại công văn số: 1909/ttg-ktn, thủ tướng chính phủ đã giao bộ tài chính ứng trước 135 tỷ đồng trong dự toán năm 2009 từ nguồn vốn thuộc chương trình củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển theo quyết định số 58/2006/qđ-ttg ngày 14/3/2006 của thủ tướng chính phủ để bổ sung vốn cho các tỉnh: quảng ninh, thái bình, nam định, nghệ an, hà tĩnh, thừa thiên huế thực hiện các công trình đê, kè biển cấp bách.
 
theo đó, tỉnh hà tĩnh được ứng trước 40 tỷ đồng để đầu tư dự án đê tả nghèn đoạn k7+518-k13 huyện can lộc; đê tả nghèn đoạn k16+300-k26 và k26-k35+700 huyện lộc hà; dự án đê hữu nghèn từ k0-k8+596 huyện thạch hà, đê biển xã cẩm nhượng, huyện cẩm xuyên; đê đồng môn từ cầu cày đến cầu phủ. tỉnh nghệ an được ứng trước 25 tỷ đồng để đầu tư các tuyến đê: quỳnh long-quỳnh thuận; quỳnh lộc; kim-hải-hùng; diễn thành và kè sơn hải. các tỉnh: quảng ninh, thái bình và nam định- mỗi tỉnh được ứng trước 20 tỷ đồng để đầu tư các đoạn đê, kè biển xung yếu. tỉnh thừa thiên huế được ứng trước 10 tỷ đồng để đầu tư đê đông tây ô lâu, huyện phong điền và đê tây phá tam giang k33+043 – k34+619 và k35+735 – k41+236./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *