Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

căn cứ pháp lệnh thủ đô hà nội được ủy ban thường vụ quốc hội ban hành ngày 28/12/2000; căn cứ quyết định số 490/qđ-ttg ngày 5/5/2008 của thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng thủ đô hà nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050; nghị quyết số 15/2008/qh12 ngày 29/5/2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố hà nội tại kỳ họp thứ 3 quốc hội khoá 12; quyết định số 108/1998/qđ-ttg ngày 20/6/1998 về điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô hà nội đến năm 2020; quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía bắc; quy hoạch kinh tế xã hội thủ đô hà nội đến năm 2020 – 2030.

căn cứ luật xây dựng ngày 26/11/2003, nghị định số 08/2005/nđ-cp ngày 24/01/2005 của chính phủ về quy hoạch xây dựng, bộ xây dựng kính trình thủ tướng chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng thủ đô hà nội (đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050) với các nội dung chính sau:

(kích vào đây để download về)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *