Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | March 25, 2019

Scroll to top

Top

No Comments

Cowaelmic1: Những dấu ấn đặc biệt

Được thành lập từ năm 2007, là một trong những Cty con đầu tiên hoạt động theo mô hình Cty mẹ – Cty con của Cty Cp Lắp máy điện nước và Xây dựng, Cty Cp Lắp máy điện nước và Xây dựng 1 (Cowaelmic 1) đã hoạt động ngày càng ổn định và vững vàng trên con đường hội nhập và phát triển.

Mặc dù còn ít về tuổi đời, lại gặp phải một số khó khăn trong quá trình hoạt động SXKD như: Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm giá cả vật tư lên xuống thất thường, thiếu vốn, năng lực CBCNV đôi khi còn yếu không đáp ứng được yêu cầu… Song  nhận được sự hỗ trợ thường xuyên của Cty mẹ, nhờ vào mối quan hệ tốt với các nhà cung ứng vật tư, lòng quyết tâm và tinh thần hăng say làm việc của lãnh đạo cũng như tinh thần vượt khó của CBCNV, Cty đã thu được những kết quả đáng ghi nhận sau 3 năm hoạt động.

Thực hiện tốt mục tiêu phát huy ngành nghề là thế mạnh của Cty trong lĩnh vực xây lắp nhằm ổn định công ăn việc làm cho CBCNV, tập trung triển khai các dự án, công việc có khả năng thu hồi vốn cao. Đồng thời có những chính sách giữ vững thị trường truyền thống, mở rộng phát triển mới tập trung cho công tác SXKD VLXD. Giảm tỷ lệ thi công xây lắp phấn đấu tăng tỷ lệ kinh doanh sản xuất VLXD và dịch vụ. Vì thế giá trị SXKD tăng từ 46 tỷ đồng năm 2007 lên 115 tỷ năm 2009 và dự kiến năm nay là 171,5 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng 300% và thu nhập của người lao động trong Cty tăng từ 1,8 triệu đ/người/tháng năm 2007 lên 3,45 triệu đ/người/tháng năm 2009. Số hợp đồng kinh tế đạt được là 10 hợp đồng (năm 2009) với tổng giá trị đạt 261,359 tỷ đồng.

trong cơ cấu ngành nghề kinh doanh, năm 2007 doanh thu chính của Cty là từ hoạt động xây lắp, nhưng năm 2009 doanh thu về xây lắp đã giảm xuống còn 78%, doanh thu từ sản xuất VLXD chiếm 18% và từ dịch vụ và đầu tư chiếm 4%.

Công tác xây dựng kế hoạch SXKD đã được thực hiện thường xuyên liên tục theo định kì tháng, quý, năm cùng với việc kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cũng được quan tâm, Ban giám đốc có những chỉ đạo điều chỉnh, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác tiếp thị được chú trọng, tích cực mở rộng thị trường. Việc quản lý và thương thảo hợp đồng kinh tế được giám sát chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, công tác đánh giá hiệu quả được đề cao. Nhờ đó mà Cty đã tham gia đấu thầu 17 gói (năm 2009). Công tác tổ chức hành chính, tài chính kế toán được quan tâm đúng mức, tiến hành nâng lương cho 14 cán bộ, chi trả bảo hiểm xã hội là 361 triệu đồng năm 2009. Công tác tổ chức sản xuất và quản lý chất lượng được thực hiện nghiêm túc và duy trì đúng tiến độ. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác Đảng theo đường lối, chủ trương của Đảng và hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch của Đảng ủy cấp trên. Tổ chức Công đoàn luôn duy trì hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, tham gia các hoạt động từ thiện… Hoạt động Đoàn thanh niên cũng diễn ra sôi nổi và tích cực  được Thành Đoàn Hà Nội tặng Bằng khen “có thành tích trong công tác Đoàn và thanh thiếu nhi năm 2008” xứng đáng là lực lượng chủ chốt của Cty, lực lượng tiên phong trong mọi hoạt động sản xuất.

Hiện nay Cty đã mở rộng thêm các trang thiết bị để tăng cường năng lực sản xuất VLXD  phục vụ sản xuất kinh doanh của Cty và Cty mẹ. Công tác đầu tư tài sản cố định, công cụ dụng cụ năm 2010 ước thực hiện với tổng giá trị đầu tư là 4,67 tỷ đồng, bằng 106% so với năm 2009. Đầu tư các dự án với quy mô vừa và nhỏ phù hợp với năng lực của Cty đồng thời đó là những ngành nghề đem lại hiệu quả SXKD cao. Với chiến lược kinh doanh: Chất lượng và uy tín, củng cố những thị trường hiện có để đem lại công ăn việc làm ổn định. phát triển có trọng tâm thị trường mới nhiều tiềm năng và những lĩnh vực kinh doanh đem lại lợi nhuận cao. Đội ngũ CBCNV quyết tâm xây dựng Cty ngày càng ổn định, phát triển trên con đường hội nhập. Kết quả đạt được là sự nỗ lực không ngừng của tập thể CBCNV, sự ủng hộ của Cty mẹ. Khắc phục một số tồn tại trong quá trình quản lý điều hành hoạt động SXKD của Cty về công tác kế hoạch dự án, công tác đầu tư, công tác hành chính… Cùng với sự đoàn kết, lòng quyết tâm của tập thể CBCNV, Cty Lắp máy điện nước và Xây dựng 1 sẽ phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu và hoàn thành tốt kế hoạch năm 2010.

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...