Trung Quốc: Nông dân sẽ được phép giao dịch, thuê lại và chuyển giao quyền sử dụng đất

theo văn kiện chính sách nông nghiệp có tính chất bước ngoặt của chính phủ trung quốc ngày 19/10, nông dân nước này sẽ được phép giao dịch, thuê lại và chuyển giao quyền sử dụng đất vì mục đích lợi nhuận, nhằm thúc đẩy quy mô hoạt động sản xuất nông nghiệp và cung cấp vốn cho nông dân để bắt đầu các công việc kinh doanh mới.

chính sách nông nghiệp này mới được đảng cộng sản trung quốc (cpc) thông qua trong tuần qua, và đây là một phần trong trong kế hoạch cải cách trọn gói rộng lớn nhằm thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và thành thị, đồng thời đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trước nhu cầu ngày một gia tăng.

theo quy định, thị trường hoạt động cho thuê đất nông nghiệp và chuyển giao quyền sử dụng loại đất này sẽ được thiết lập và tăng cường nhằm cho phép nông dân thực hiện hợp đồng phụ, cho thuê, trao đổi và hoán đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của họ hoặc tham gia các thực thể nắm giữ cổ phần đối với ruộng đất của họ. những chuyển nhượng như vậy về quyền sử dụng đất phải do người nông dân tham gia một cách tự nguyện với tiền trả tương ứng và phù hợp với luật pháp. cơ chế thị trường cũng sẽ được thành lập sau đó nhằm bảo vệ lợi ích của người nông dân, trước những lo ngại về khả năng quá trình cải cách có thể dẫn đến việc người nông dân bị tước đoạt đất đai mà chỉ được bồi thường không đáng kể.

theo pháp luật hiện hành của trung quốc, đất nông nghiệp là sở hữu tập thể và được chia nhỏ cho nông dân sử dụng theo các hợp đồng thuê dài hạn. các nhà kinh tế cho rằng những biện pháp mới được thông qua này là một bước đột phá lớn trong công cuộc cải cách ruộng đất mà nhà lãnh đạo đặng tiểu bình đã khởi xướng 30 năm trước đây, để người nông dân tận dụng các cơ hội tiến hành quản lý có quy mô cũng như các hoạt động kinh doanh mới. tuy nhiên, những cải cách này cũng sẽ không dẫn đến quyền tư hữu đất đai, mà toàn bộ đất đai về mặt chính thức đều thuộc sở hữu của nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *