Đổi tên Ban chỉ đạo Trung ương về nhà ở

thủ tướng vừa có quyết định đổi tên ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở thành ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. theo đó, ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản được bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình hoạt động.

cụ thể, ban có nhiệm vụ giúp thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến thị trường bất động sản; thống nhất việc triển khai thực hiện luật kinh doanh bất động sản và các chính sách liên quan đến phát triển và quản lý thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc.

ban cũng có trách nhiệm nghiên cứu, tổng kết định kỳ và đánh giá tình hình thị trường bất động sản để rút kinh nghiệm, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan đến thị trường bất động sản phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong từng thời kỳ, đề xuất với thủ tướng chính phủ những chủ trương, chính sách và biện pháp nhằm phát triển thị trường bất động sản lành mạnh…

ngoài ra, ban chỉ đạo có nhiệm vụ hướng dẫn việc quản lý, điều hành hoạt động thị trường bất động sản của ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đồng thời, kiểm tra việc thực hiện có chế, chính sách về thị trường bất động sản tại các bộ, ngành và địa phương.

thủ tướng cũng quyết định bổ sung thành viên ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, gồm: thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; thứ trưởng bộ nội vụ; phó chủ tịch ubnd tp.hà nội và phó chủ tịch ubnd tp.hcm.

theo vneconomy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *