Hậu Giang: Quyết liệt giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản

ubnd tỉnh hậu giang chỉ đạo quyết liệt cho các cơ quan chức năng tăng cường giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản trong 2 tháng cuối năm 2008. trước mắt, các đơn vị khẩn trương kiểm tra lại thủ tục giải ngân vì hiện nay nhiều đơn vị đã có khối lượng thực hiện nhưng đang vướng ở khâu thủ tục nên chưa giải ngân được. đối với các dự án mới đấu thầu, nhanh chóng cho các đơn vị ứng vốn để đẩy nhanh tiến độ. sở kế hoạch – đầu tư tỉnh có kế hoạch điều chỉnh nguồn vốn các dự án 2 đợt vào giữa tháng 11 – 12/2008 nhằm chuyển nguồn vốn của các dự án chưa có nhu cầu vốn sang các dự án trọng điểm, cấp bách về vốn.

10 tháng năm 2008, hậu giang đã giải ngân vốn xây dựng cơ bản 799 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch. để thực hiện đạt kế hoạch từ 95% trở lên , trong 2 tháng cuối năm 2008 , tỉnh hậu giang phải giải ngân hết 300 tỷ đồng, tức bình quân mỗi tháng phải giải ngân trên 100 tỷ đồng. các đơn vị , địa phương còn tồn nguồn vốn xây dựng cơ bản nhiều nhất là sở y tế trên 70 tỷ đồng , 7 huyện thị trong tỉnh còn tồn gần 100 tỷ đồng, sở giáo dục đào tạo còn tồn trên 50 tỷ đồng, sở giao thông vận tải còn tồn 30 tỷ đồng, văn phòng tỉnh ủy tồn trên 30 tỷ đồng , sở nông nghiệp –ptnt còn tồn trên 10 tỷ đồng và rất nhiều đơn vị còn lại còn tồn từ 5 đến 10 tỷ đồng chưa giải ngân.

theo sở kế hoạch đầu tư, kế hoạch vốn xây dựng cơ bản trong năm 2009 của tỉnh sẽ không tăng nhiều, từ 1.100 – 1.200 tỷ đồng, tương đương với nguồn vốn năm 2008. do đó, tỉnh hậu giang sẽ không điều tiết kết dư vốn của năm 2008 sang năm 2009 mà phải khẩn trương giải ngân hết nguồn vốn trong năm nay, đáp ứng nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng đang bức bách của tỉnh./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *