Luật đấu thầu: Vì sao khó thực hiện?

tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam (pvn) cho biết, họ đang gặp khó khăn trong thực hiện luật đấu thầu khi triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước. vì sao như vậy?

luật đấu thầu: vì sao khó thực hiện?
luật đấu thầu cần được sửa đổi một số quy định để tạo điều kiện cho ngành dầu khí đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm.

trước hết, theo pvn luật đấu thầu chưa thể hiện hết các nội dung công việc tư vấn chuẩn bị đầu tư, thiếu hướng dẫn cụ thể về lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hình thức tổng thầu, nhất là chưa quan tâm đến việc hướng dẫn các thủ tục lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. các hướng dẫn của luật cũng chưa rõ ràng về xác định tỷ lệ vốn nhà nước trong vốn đầu tư dự án, quy định về năng lực tự thực hiện của chủ đầu tư và bên mời thầu cũng… gây khó khăn cho thực hiện. với việc bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu, quy định về việc nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi không được thực hiện các công việc thiết kế tiếp theo sẽ dẫn đến tình trạng các nhà thầu tư vấn không muốn lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong khi việc này rất có lợi cho chủ đầu tư, vì nhà thầu đó đã hiểu thấu đáo về dự án, nên sẽ rút ngắn được tiến độ và chi phí thực hiện.

với đặc thù của ngành, pvn cũng gặp nhiều khó khăn khi thực hiện các quy định của luật đấu thầu. cụ thể, các hợp đồng dầu khí có quyền lợi tham gia của phía việt nam trên 30% là đối tượng áp dụng của luật đấu thầu trong khi nội dung của các hợp đồng này đã bao gồm các quy định về quy trình mua sắm. ngoài ra, với việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, nhà nước cần xem xét tăng giá trị gói thầu được coi là nhỏ để chỉ định thầu, cho phép chủ đầu tư được tự quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu dựa trên tiêu chí hiệu quả kinh tế, cơ hội đầu tư và giải pháp kiểm soát chi phí.

để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước, nhất là các dự án trọng điểm, pvn đề nghị quốc hội, chính phủ điều chỉnh một số điều chưa phù hợp của luật đấu thầu như sửa đổi qui trình chỉ định thầu theo hướng mời trực tiếp các nhà thầu được lựa chọn vào đàm phán; bỏ qui định về việc nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi không được thực hiện các công việc thiết kế tiếp theo; đồng thời cho phép pvn xây dựng cơ chế đặc biệt về lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa cho các dự án đặc thù.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *