Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

KIENTRUC.VN | September 24, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

Thành lập Đảng bộ cơ sở – cơ quan COSEVCONgày 30/3, Đảng ủy TCty Miền Trung (COSEVCO) đã công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở – cơ quan trực thuộc Đảng ủy TCty. Tại thời điểm thành lập, Đảng bộ cơ quan COSEVCO gồm 62 đảng viên. Đảng ủy COSEVCO đã chỉ định BCH Đảng bộ lâm thời, Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng bộ cơ quan và Ủy ban kiểm tra đảng ủy lâm thời.Trước đó, Đảng ủy COSEVCO cũng đã ra quyết định giải tán 4 chi bộ cũ thuộc Đảng ủy TCty, và thành lập mới 9 chi bộ cơ sở là chi bộ cơ quan Đảng ủy và các phòng ban chuyên môn.

TRAO ĐỔI THẢO LUẬN

Loading Facebook Comments ...