Điều chỉnh quy hoạch khu công nghệ cao Hòa Lạc

Thủ tướng vừa phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030.

Theo đó, phạm vi Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với tổng diện tích 1.586 ha ở địa bàn các xã là Phú Cát (huyện Quốc Oai) và các xã Tân Xã, Hạ Bằng, Thạch Hoà, Bình Yên, Đồng Trúc (huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Dân số, lao động Khu Công nghệ cao năm 2013 có khoảng 12.400 người, và dự báo quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 229.000 người, trong đó dân số thường trú khoảng 99.300 người.

Mục tiêu quy hoạch là xây dựng Khu Công nghệ cao phù hợp với chiến lược phát triển khoa học công nghệ Quốc gia, đồng thời đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm kêu gọi thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ phát triển Hòa Lạc nhanh và bền vững.

Quyết định chỉ rõ việc điều chỉnh quy hoạch chung không làm thay đổi ranh giới, quy mô, tính chất và cơ cấu phân khu chức năng chính của Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã được phê duyệt.

Các nội dung nghiên cứu quy hoạch lần này bao gồm đánh giá tính hình triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung lần 1. Đồng thời, đánh giá hiện trạng bằng cách  thu thập, nghiên cứu và cập nhật các hồ sơ quy hoạch, các dự án, thiết kế đã được phê duyệt và triển khai trong Khu Công nghệ cao, cũng như khảo sát thực tế đối với các dự án đã, đang và sẽ triển khai lân cận để đảm bảo sự kết nối hợp lý, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật.

Mô hình khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: HHTP.
Mô hình khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Về định hướng phát triển không gian và quy hoạch sử dụng đất, Thủ tướng yêu cầu cần điều chỉnh lại cơ cấu và quy mô sử dụng đất tại một số khu chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn; không xây dựng sân golf trong khu công nghệ cao.

Về thiết kế đô thị, xác định các nét đặc trưng về không gian kiến trúc, cảnh quan, các khu vực không gian: Khu vực trung tâm, vị trí cổng chính của khu CNC, trục không gian chính, quảng trường, không gian cây xanh-mặt nước, điểm nhấn trong khu và đề xuất nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cho khu CNC.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sẽ là trung tâm nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ cao cấp quốc gia. Đây cũng là nơi ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao.

Hương Thu

,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *